Taekwon-do (태권도)

Korejské bojové umění sebeobrany.

I když je oproti jiným bojovým uměním velice mladé – založeno bylo teprve v druhé polovině minulého století. Jeho název je složen ze tří částí: “Tae (태)” – v překladu znamenající nohu, či kop nohou, “Kwon (권)” – což znamená ruku, nebo úder a konečně “Do (도)”, značící umění – cestu vytyčenou mudrci. Překlad by tedy mohl znít: “Cesta rukou a nohou”.

Taekwon-do ITF bylo založeno 11. dubna 1955 generálem Choi Hong-Hi (IX. Dan), který však již bohužel není mezi námi (zemřel 15. června 2002). Jak již bylo řečeno, je Taekwon-do ITF mladé bojové umění, jeho kořeny ale sahají hluboko do minulosti – vychází mimo jiné ze starých bojových umění Tae-Kyon (starověké umění boje nohama) a Soobak-Gi (starověký zápas).

V Taekwon-do ITF je nyní již šest disciplín, z toho 5 soutěžních:

  • Tull – technické sestavy
  • Matsogi – sportovní boj
  • Wirok – silové přerážení
  • T-ki – speciální přerážecí techniky ve výskoku a tzv.
  • Tradiční sparring – a dále jedna nesoutěžní disciplína
  • Hoosin sool – sebeobrana, ve které jsou oproti závodním disciplínám povoleny všechny techniky).

V tomto bojovém umění existuje 3 200 přesně popsaných technik úderů, kopů, bloků, seků, podmetů a dalších technik – z nichž jsou všechny založeny nejen na principech bojových umění ověřených staletími, ale i na nejnovějších poznatcích z moderních věd, jako anatomie, fyzika a další. Taekwon-do lze tedy právem považovat za jedno z nejvyspělejších bojových umění vůbec.

Nábor nových členů a skupiny na Praze 9 vede mezinárodní instruktor Petr Poklop

Taekwon-do může cvičit každý, bez rozdílu věku a pohlaví, komu nechybí chuť a vytrvalost. Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku.

+420 603 246 433   dan-gun@volny.cz

Petr Poklop Kdy začínáme

Taekwon-do je pro všechny bez rozdílu věku a pohlaví

Nezáleží dokonce ani na fyzické průpravě a schopnostech, neboť metodika tréninků je propracována tak, aby byli cvičenci zatěžováni pozvolna. Díky počtu členů může škola nabídnout nejen rozdělení skupin dle věku, ale i současně podle technické vyspělosti. Nestává se tak, aby děti cvičily s dospělými a začátečníci s pokročilými.

První trénink