Tull

Tull v překladu znamená “technická sestava”. Jedná se o boj proti fiktivnímu nepříteli, prováděnými v základních tj. přesně definovaných a prováděných technikách. Každý tull – sestava – je pojmenován po význačných osobnostech, nebo událostech z korejské historie. Svůj význam má i diagram sestavy – tedy cesta a směr po které je sestava cvičena. Například sestava Tong-il má diagram ve tvaru písmene “I”, což má symbolizovat snahu o sjednocení obou částí Koreje.

Sestav je v Taekwondo ITF celkem 24, stejně jako hodin v jednom dni. Sestavy jsou řazeny podle technických stupnů a pro každé zkoušky jsou určeny určité povinné sestavy – vždy samozřejmě se sestavami předchozími.

Informace pro závodníky a rozhodčí

Pro posouzení, kdo ze závodníků cvičí lépe se hodnotí několik různých kritérií:

V první řadě je to technický obsah (0 – 10 bodů), kde se hodnotí správnost sestavy po její technické stránce (správný postoj, pásmo, úderová plocha, průběh techniky, nápřah). Dále se hodnotí podle dalších čtyř kategorií kritérií, a to: síly, kontroly dechu, rovnováhy a rytmu.

U síly (0 – 6 bodů) se hodnotí energie prováděné techniky (dynamika, ne “tlačení”).
U kontroly dechu (0 – 6 bodů) se hodnotí správný dech (načasování, soulad s rychlostí a tvrdostí techniky).

U rovnováhy (0 – 6 bodů) se hodnotí rovnováha při provádění jednotlivých technik.
Rytmus (0 – 6 bodů) – zde se hodnotí správná rychlost a časování jednotlivých technik v sestavě (pomalé techniky, techniky prováděné v rychlém sledu za sebou, navázané techniky apod.).

V této disciplíně se samozřejmě může soutěžit i v týmech. V takovém případě je z hlediska rozhodčích posuzováno ještě další kritérium a to týmová spolupráce (0 – 10 bodů), kde se hodnotí celková prezentace týmu (souhra jednotlivých členů týmu, choreografie). Tým se skládá z 5ti závodníků a 1 náhradníka.

V soutěži jednotlivců i týmů závodníci cvičí postupně volitelný tull (od Chon-ji po sestavy na další technický stupeň, než má závodník) a povinný tull, který losuje předseda poroty (opět z rozsahu od Chon-ji až po technické sestavy na další technický stupeň, než má závodník).

Samotný sbor rozhodčích pro tuto disciplínu se skládá z:

  • Předsedy
  • 2 členů poroty
  • 5 sudích (z nichž jeden komunikuje se závodníky)
  • 1 zapisovatele

Nábor nových členů a skupiny na Praze 9 vede mezinárodní instruktor Petr Poklop

Taekwon-do může cvičit každý, bez rozdílu věku a pohlaví, komu nechybí chuť a vytrvalost. Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku.

+420 603 246 433   dan-gun@volny.cz

Petr Poklop Kdy začínáme

Taekwon-do je pro všechny bez rozdílu věku a pohlaví

Nezáleží dokonce ani na fyzické průpravě a schopnostech, neboť metodika tréninků je propracována tak, aby byli cvičenci zatěžováni pozvolna. Díky počtu členů může škola nabídnout nejen rozdělení skupin dle věku, ale i současně podle technické vyspělosti. Nestává se tak, aby děti cvičily s dospělými a začátečníci s pokročilými.

První trénink