Matsogi

Matsogi je sportovní boj. V této disciplíně definovány určité partie těla, na které lze útočit a také povolené a nepovolené techniky. Úspěšný zásah je bodován podle určitého systému – rozlišují se techniky úderů a kopů, pásma a také to, zda je technika prováděna ve výskoku, či nikoliv.

Zápas hodnotí 4 rohoví rozhodčí, kteří zapisují body dosažené závodníky, 1 středový rozhodčí, který řídí zápas a dále předseda rozhodčích, který vyhodnocuje a vyhlašuje výsledky, časoměřič a zapisovatel. Souboj má zpravidla jedno, nebo dvě kola.

Pokud je po této době stav nerozhodný, prodlužuje se ještě o jedno kolo. Je-li i pak stav nerozhodný, rozhoduje se zápas na rozdíl bodu(ů). V takovémto případě rozhodčí zastaví zápas vždy, pokud některý ze závodníků provede bodovanou techniku.

Pokud alespoň dva rozhodčí tuto techniku posoudí shodně, závodník vítězí. V případě, že provedou bodovanou techniku oba závodníci, vítezí ten, který provede techniku ohodnocenou více body (např. kop na horní pásmo).

V případě, že některý ze závodníků v tomto prodloužení dosáhne 3 napomenutí, nebo je mu udělen přímo tresný bod, zápas prohrává.

Informace pro závodníky a rozhodčí

V matsogi je každá správně provedená technika (tj. kontrolovaná a dynamická technika provedená správnou úderovou plochou na povolené místo zásahu) ohodnocena body. Výše bodů se liší podle toho, zda je technika prováděna rukou, či nohou, na které pásmo je vedena a zda je prováděna ve výskoku, otočce apod.

 • 1 bod – získá závodník za úder ze země na střední nebo horní pásmo. Dále pak za ze techniku ve výskoku (tj. obě nohy nejsou v kontaktu s tatami) na střední pásmo a za kop ze země na střední pásmo. Jeden bod může závodníck získat i za správně provedený blok.
 • 2 body – lze získat za úder ve výskoku na horní pásmo a kop ze země na horní pásmo nebo kop ve výskoku na střední pásmo.
 • 3-5 bodů – lze získat pouze za kopy.
 • 3 body – lze udělit kop ve výskoku na střední pásmo a déle za kop ve výskoku o 180° na střední pásmo.
 • 4 body – může závodník získat za kop ve výskoku o 180° na horní pásmo nebo o 360° a více na střední pásmo.
 • 5 bodů – pak ze získat pouze za kop ve výskoku o 360° a více na horní pásmo.

Body může závodník také samozřejmě ztrácet a to buď formou napomínání (kdy je za 3 napomínání odečten 1 bod) a nebo rovnou celým trestným bodem. Nejhorším postihem za provinění je však diskvalifikace, kterou lze udělit buďto za 3 přímo udělené trestné body (ne tedy za 9 napomínání) nebo dokonce přímo (v případě hrubého porušení pravidel).

Soutěžící musí být při matsogi také vybaven ochrannými pomůckami, tj. chrániči. Některé z těchto chráničů jsou pro určité kategorie závodníků povinné, další pak jsou volitelné. K povinným patří: chrániče rukou a nohou schváleného typu, chrániče zubů, suspenzor (u mužů) a chránič prsou (u žen), které musí být pod dobokem, dále pak helma (pro osoby mladší 15let). K volitelným patří chrániče holení a předloktí a suspenzor (pro ženy), které musí být opět pod dobokem, dále chránič břicha a žeber (u veteránů), případně helma (u juniorů a veteránů).

V soutěžích jednotlivců jsou pak závodníci rozděleni do jednotlivých hmotnostních kategorií. V týmových soutěžích se váha jednotlivých závodníků nerozlišuje. U žákovských kategorií je také možné rozdělení i podle výšky.

Váhové kategorie:

 • junioři (-45kg, -51kg , -57kg , -63kg , -69kg , -75kg , +75kg)
 • juniorky (-40kg , -46kg, -52kg , -58kg , -64kg , -70kg , +70kg)
 • senioři (-50kg , -57kg , -64kg , -71kg , -78kg , -85kg , +85kg)
 • seniorky (-45kg , -51kg , -57kg , -63kg , -69kg , -75kg , +75kg)
 • veteráni (-64kg , -73kg, -80kg , -90kg , +90kg)
 • veteránky (-54kg , -61kg , -68kg , -75kg , +75kg)

Nábor nových členů a skupiny na Praze 9 vede mezinárodní instruktor Petr Poklop

Taekwon-do může cvičit každý, bez rozdílu věku a pohlaví, komu nechybí chuť a vytrvalost. Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku.

+420 603 246 433   dan-gun@volny.cz

Petr Poklop Kdy začínáme

Taekwon-do je pro všechny bez rozdílu věku a pohlaví

Nezáleží dokonce ani na fyzické průpravě a schopnostech, neboť metodika tréninků je propracována tak, aby byli cvičenci zatěžováni pozvolna. Díky počtu členů může škola nabídnout nejen rozdělení skupin dle věku, ale i současně podle technické vyspělosti. Nestává se tak, aby děti cvičily s dospělými a začátečníci s pokročilými.

První trénink