T-ki

V této disciplíně ukazuje závodník svoji obratnost a koordinaci v kopech ve výskoku. Celkem se provádí 5 technik, které jsou shodné pro muže i ženy.

Přerážené desky jsou zpravidla dřevěné (smrkové dřevo) o rozměrech 30 x 30 x 1,5 cm, případně také podobně jako u silového přerážení o síle 2 cm. V současnosti se na závodech používají speciální stojany s vyražecími mechanismy s pevně uchycenými plastovými deskami. Tyto desky mají totožné rozměry jako desky dřevěné.

Informace pro závodníky a rozhodčí

Při soutěžích se provádí přímý kop (Twimyo nopi chagi), obloukový kop (Twimyo dollyo chagi) obloukový kop v otočce (Twimyo bandae dollyo chagi), boční kop v otočce (Twimyo dollimyo chagi) a kop do dálky (Twimyo nomo chagi).

V této disciplíně se hodnotí správné provedení techniky (tj. správná úderová plocha, stabilita) a procedura (přípravné postoje, naměření, atd. Pokud je vše správně provedeno a ve stanoveném čase (30s na jednotlivou techniku) přistupuje se k hodnocení síly techniky. Za zlomenou desku se udělují 3 body, za pouze nalomenou desku 1 bod.

Správnost provedení a případně bodové ohodnocení posuzují:

  • 1 předseda poroty
  • 2 členové poroty
  • 5 rozhodčích
  • časomíra
  • zapisovatel

Nábor nových členů a skupiny na Praze 9 vede mezinárodní instruktor Petr Poklop

Taekwon-do může cvičit každý, bez rozdílu věku a pohlaví, komu nechybí chuť a vytrvalost. Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku.

+420 603 246 433   dan-gun@volny.cz

Petr Poklop Kdy začínáme

Taekwon-do je pro všechny bez rozdílu věku a pohlaví

Nezáleží dokonce ani na fyzické průpravě a schopnostech, neboť metodika tréninků je propracována tak, aby byli cvičenci zatěžováni pozvolna. Díky počtu členů může škola nabídnout nejen rozdělení skupin dle věku, ale i současně podle technické vyspělosti. Nestává se tak, aby děti cvičily s dospělými a začátečníci s pokročilými.

První trénink